ประมวลภาพการก่อสร้างพระเมรุมาศ ตั้งแต่ 27 ก.พ.-18 ต.ค.60

กทม. 18 ต.ค. – สำนักข่าวไทย อสมท ประมวลภาพการก่อสร้างพระเมรุมาศตลอดระยะเวลา 9 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 ในพิธีบวงสรวงการก่อสร้างและยกเสาเอกพระเมรุมาศ จนถึงวันนี้ (18 ตุลาคม 2560) พระเมรุมาศเสร็จสมบูรณ์ โดยมีความงดงามตามโบราณราชประเพณี มี
เอกลักษณ์ที่โดดเด่น ผสมผสานกับการก่อสร้างที่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ได้อย่างลงตัว เกิดเป็นพระเมรุมาศที่วิจิตรงดงาม ล้ำค่า เพื่อถวายพระเกียรติสูงสุดแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช.

ขอขอบคุณข้อมูลดีดีจาก สำนักข่าวไทย.